Η δραστηριότητα της επιχείρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω 5 στάδια:
1. Υλοτομία

Το μεγαλύτερο μέρος του Δασοκτήματος καλύπτεται από φυλλοβόλα πλατύφυλλα δρένια καστανιές και οξυές. Η διαδικασία της υλοτόμησης διαφοροποιείται ανά είδος:

  • ΔΡΥΣ: Η υλοτόμηση του πρεμνοφυούς δρυός, του δέντρου δηλαδή που μεγαλώνει ξανά από τη ρίζα που μένει μετά το κόψιμο, πραγματοποιείται ανά 25ετία περίπου.
  • ΟΞΥΑ: Η οξυά είναι σπερμνοφυές δέντρο, πρέπει να πέσει ο σπόρος για να βλαστήσει, υλοτομείται όταν ο κορμός φτάσει σε διάμετρο περίπου 50 cm, έπειτα από σφράγισμα από το Δασαρχείο.
  • ΚΑΣΤΑΝΙΑ: Η καστανιά κόβεται ολοκληρωτικά στην 25ετία, αφού προηγηθούν 2-3 καθαρισμοί της.
2. Φόρτωμα μουλάρια / άλογα

Η μεταφορά του ξυλώδους όγκου από το εσωτερικό του δάσους έως τον χωματόδρομο γίνεται αποκλειστικά με μουλάρια και κάποια άλογα. Πρόκειται για τον πατροπαράδοτο και καταλληλότερο τρόπο μεταφοράς εφόσον δεν προκαλούνται φθορές στο χώρο, εν αντιθέσει με τα μηχανήματα.

3. Φόρτωμα φορτηγού

Η επιχείρηση διαθέτει φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς των δασικών προϊόντων στη μάντρα της Βέροιας.

4. Επεξεργασία / Κοπή

Οι κορμοί κόβονται στις πριονοκορδέλες και διατίθενται καυσόξυλα διαχωρισμένα ανά είδος, μέγεθος και ποσοστό υγρασίας. Δυνατότητα κάλυψης κάθε απαίτησης και ανάγκης. Με ένα τηλέφωνο αποστέλλονται στο χώρο σας.

5. Πώληση

Η πώληση, χονδρική – λιανική πραγματοποιείται είτε μετά από τηλεφωνική παραγγελία είτε έπειτα από επίσκεψη σας στον χώρο μας. Εξυπηρετούνται άμεσα 5 νομοί: Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Πιερίας και Θεσσαλονίκης. Κατά την παράδοση, πριν το ξεφόρτωμα, γίνεται επιτόπου καταμέτρηση του ξυλώδους όγκου καιι έπειτα πραγματοποιείται η ανατροπή. Όλες οι καρότσες έχουν ευκρινές μαρκάρισμα ανά κυβικό.

Η υλοτόμηση σε 4 βήματα

Διαδικασία

Υλοτομία
Φόρτωμα με μουλάρια
Φόρτωμα Φορτηγών
Επεξεργασία / Κοπή

Η διαδικασία της υλοτόμησης διαφοροποιείται ανά είδος δέντρου, δρένια καστανιές και οξυές βάσει μελέτης.

Η μεταφορά των ξύλων στο δάσος γίνεται αποκλειστικά με μουλάρια με αποτέλεσμα να μη προκαλούνται φθορές στο δάσος.

Η μεταφορά των δασικών προϊόντων στη μάντρα της Βέροιας πραγματοποιείται με φορτηγά που διαθέτει η επιχείρηση.

Οι κορμοί κόβονται στις πριονοκορδέλες και διατίθενται καυσόξυλα διαχωρισμένα ανά είδος, μέγεθος και ποσοστό υγρασίας.